*loading*
O násDownloadContacts2% z daneCalendarRozhodcoviaRegistrácia klubov a členovŠkolenie trénerovKoncepcia cyklistiky do roku 2020Športová halaOlympíjske hryNCSCTMBratislavská hradná časovka o pohár predsedu Národnej Rady SRMiss slovenskej cyklistiky 2013Športové triedyLinkyArchív
SlovenskyEnglish
UCI

Súťažný poriadok – Sálovej Cyklistike

Sálová cyklistika má dve odvetvia:
 • krasojazda
 • cyklobal

KRASOJAZDA:

Slovenský Pohár   -  jednorázové podujatie

Súťaží sa
 • jednotlivci v krasojazde
 • dvojice v krasojazde
 • štvorice v krasojazde
KATEGÓRIA:
a, ženy ,muži     ....................................................... od 18 rokov
b, juniory-ženy ,muži  ............................................ do 18 rokov
c, žiacy -ženy , muži ,kategória A ......................... do 14 rokov
d, žiacy - ženy,muži,kategória B .......................... do 12 rokov
c, žiacy- ženy,muži,kategória C  .......................... do 10 rokov 


ČAS TRVANIA PRETEKOV:
a, ženy,muži     ...................................................... 5 minút
b, juniory- ženy,muži ........................................... 5 minút
c, žiacy vo všetkých kategóriách ........................  5 minút


MAXIMÁLNÝ POČET PRVKOV
a, ženy,muži a juniory – ženy muži kategória
  - jednotlivci v krasojazde   .................................. 28 prvkov
  -dvojice v krasojazde............................................ 22 prvkov 

b, karegórií  žiakov – ženy ,muži
  -  jednotlivci v krasojazde  ................................... 22 prvkov
  - dvojice v krasojazde        ................................... 18 prvkov
KRASOJAZDA -  Majstrovstvá Slovenska – Medzinárodnou reprezentáciou


Súťaží sa
 • jednotlivci v krasojazde
 • dvojice v krasojazde
 • štvorice v krasojazde

KATEGÓRIA:
a,ženy , muži             ............................................................... od 18 rokov
b, juniory – ženy,muži ............................................................ do 18 rokov
c, žiacy –ženy ,muži,kategória A ............................................ do 14 rokov
d,žiacy –ženy,muži ,kategória B ............................................ do 12 rokov
c,žiacy – ženy,muži,kategória C ...........................................  do 10 rokov


ČAS TRVANIA PRETEKY : 

a,  ženy ,muži     ...................................................................... 5 minút
b, juniory – ženy ,muži ........................................................... 5 minút
c, žiacy vo všetkých kategóriách ............................................ 5 minút


MAXIMÁLNÝ  POČET  PRVKOV:


a, ženy,muži a juniory – ženy,muži kategória
   -jednotlivci v krasojazde   ..................................................... 28 prvkov
   -dvojice  v krasojazde       ..................................................... 22 prkov

b, karegórií žiakov – ženy,muži
   - jednotlivci v krasojazde  ..................................................... 22 prkov
  -  dvojice v krasojazde       ..................................................... 18 prvkov
Celý program sa koná na vybratú hudbu.


Druhé odvetvie v Sálovej cyklistike je CYKLOBAL:

 • Slovenský Pohár
 • Kolárovský Pohár
 • Majstrovstvá Slovenska

Zúčastnujúci :
 a, 1 – hlavný rozhodca
 b, 2 – rozhodcovia ,ktorý sledujú góly
 c, 1- rozhodca merajúci čas
 d, 1- zapisovatel zápisnice


Pravidlá : žiaci do 14 rokov – hrajú   .......................................... 2 x 6 min.
               Juniori a dospelí – hrajú  ........................................... 2 x 7 min.
               Dvaja hrajú proti dvoma.